Background

CENÍK

orientační ceník poskytovaných služeb na objednávku

Background

Ceník

orientační ceník poskytovaných služeb na objednávku

OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANA

Zpracování dokumentace - bez zvýšeného požárního nebezpečí

OD 1 500 Kč

Zpracování dokumentace - se zvýšeným požárního nebezpečí

OD 3 000 Kč

Zpracování dokumentace zdolání požárů

OD 5 000 Kč

Provedení preventivní prohlídky (z.č. 133/1985, v akt. znění)

OD 1 500 Kč

Školení zaměstnanců

OD 150 Kč / Osoba

Školení vedoucích zaměstnanců

OD 250 Kč / Osoba

Odborná příprava preventivní hlídky, preventisty

OD 350 Kč / Osoba

Ostatní služby

OD 400 Kč/ Hodina

Při školení většího počtu osob (10+) možná dohoda slevy

OBLAST BOZP

Zpracování dokumentace

OD 3 000 Kč

Provedení prověrky BOZP (z.č. 262/2006, v akt. znění)

OD 1 500 Kč

Školení vedoucích zaměstnanců

OD 250 Kč / Osoba

Školení zaměstnanců

OD 150 Kč / Osoba

Školení zaměstnanců §3 vyhl. 50/1978

OD 100 Kč / Osoba

Školení řidičů BOZP "Referenti"

OD 100 Kč / Osoba

Ostatní služby

OD 400 Kč/ Hodina

Analýza rizik- dle jednotlivých činností

OD 1 500 Kč

Při školení většího počtu osob (10+) možná dohoda slevy

OBLAST CHEMIE

Školení pro nakládání s nebezpečnými CHLAS

OD 250 Kč / Osoba

Ostatní služby

OD 400 Kč / Hodina

Při školení většího počtu osob (10+) možná dohoda slevy

OSTATNÍ

Dopravné mimo region Jablonec nad Nisou

8 Kč / KM

Upřednostňujeme formu pravidelné smluvní spolupráce. Rády provedeme bezplatné zpracování cenové nabídky. Po krátké seznamovací schůzce na vašem pracovišti zjistíme vaše požadavky a seznámíme se se specifiky a riziky vašeho podnikání. Cenu vždy ovlivňuje aktuální úroveň zabezpečení služeb, začlenění PO, rizika činností, počty provozů, rozsah služeb, počet zaměstnanců aj. Také specifika jednotlivých zákazníků jsou značně rozdílná, což se projevuje zejména v náročnosti přípravy a zpracovávání dokumentace v nutném rozsahu jednotlivých služeb. Pošlete nám poptávku se základními informacemi o vás.