Background

PREVENCE

je neúčinnější způsob ochrany životů a zdraví zaměstnanců a Vašeho majetku

Background

PREVENCE

je neúčinnější způsob ochrany životů a zdraví zaměstnanců a Vašeho majetku

Naše služby

brand

BOZP

Je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele.

více informací  →
brand

Požární ochrana

Je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky.

více informací  →
brand

Chemie

Povinnost zajišťovat nakládání s CHLAS nám ukládá zákon o chemických látkách a chemických směsích.

více informací  →
brand

O nás

Dovolte nám v úvodu představit společnost „Prevence 4U s.r.o.“, která nabízí komplexní zajištění všech Vašich povinností v oblastech bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a nakládání s chemickými látkami a směsmi.

I když společnost byla založena v roce 2012 , naši specialisté poskytují služby v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany již více než 20 let. Pracujeme ve 4 členném týmu a jsme plně zastupitelní v době dovolených nebo v případě nemoci. Nabídka našich služeb je určena všem subjektům, jelikož bezpečnost práce a požární ochrana je nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Zajišťujeme služby pro malé, střední i velké firmy, ale také pro menší živnostníky. V současné době máme přes 150 aktivních zákazníků podnikajících v různých oblastech. Rozsah služeb rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům buď na základě trvalé smluvní spolupráce nebo také formou objednávky vybraných služeb. Služby poskytujeme zejména v rámci  libereckého kraje, ale také v Praze, ústeckém a královéhradeckém kraji. Na všechny prováděné činnosti máme potřebná odborná i živnostenská oprávnění, která vám rády doložíme. Celá společnost je pojištěna na škody způsobené naší činností. Pojištěni vůči způsobeným škodám jsou i jednotliví zaměstnanci.

Nezapomeňte, že „PREVENCE“, kterou jsme si vybraly do názvu společnosti, je nejúčinnější způsob ochrany životů a zdraví zaměstnanců a Vašeho majetku.

Naši klienti

Poskytujeme služby pro malé, střední a velké společnosti, ale také pro malé živnostníky. V současné době se staráme o více než 150 stálých klientů z různých oborů (obchod, služby, stavebnictví, školství, výroba, zdravotnictví, pohostinství, SVJ atd.) namátkou uvádíme některé z nich:
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand